Εταιρία

Είμαστε μια πρωτοπόρος για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εταιρεία που ήρθε να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες στο χώρο της συντήρησης ασφάλτου. Καλύπτουμε το κενό της παροχής υπηρεσιών φροντίδας με πρωτοπόρα υλικά και μηχανήματα αποφεύγοντας τη δαπανηρή και χρονοβόρο διαδικασία της αποψίλωσης και της επανατοποθέτησης της ασφάλτου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 15 Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία μας έχει σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση των υλικών που υπάρχουν και τη δημιουργία νέων υλικών μεγαλύτερης αντοχής, φιλικών προς το περιβάλλον και επιπλέον μέγιστης αισθητικής απόδοσης. Στεκόμαστε απέναντι στις ανάγκες του πελάτη με μεγάλο αίσθημα ευθύνης το οποίο αξιολογείται προσωπικά μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.