Διαδικασίες Επίστρωσης

ΒΑΘΙΑ ΡΩΓΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΚΧΥΣΗ ΕΠΟΥΛΩΜΕΝΗ ΡΩΓΜΗ ΜΕ ΜΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΨΥΧΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΒΥΘΙΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΒΥΘΙΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΒΟΥΡΤΣΑ Διαδικασίες Επίστρωσης Διαδικασίες Επίστρωσης Διαδικασίες Επίστρωσης

H black tiger είναι μια καινοτόμος εταιρεία για τα ευρωπαϊκά δεδομένα η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της συντήρησης της ασφάλτου. Aυτή επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση και τη μόνωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: ο βαθύς και σχολαστικός καθαρισμός του υπάρχοντος οδοστρώματος, στη συνέχεια επούλωση των ρωγμών με ελαστομερή θερμαινόμενο υλικό black tiger και σφράγιση τυχόν ανωμαλιών μικρής κλίμακας με ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα. Μετά τη παραπάνω προετοιμασία εισερχόμαστε στη διαδικασία επικάλυψης της ασφάλτου με το υλικό black sealcoat, οι ιδιότητες του οποίου προσφέρουν στο οδόστρωμα αποφυγή της καταστρεπτικής οξείδωσης από τον ήλιο, αποτροπή της διείσδυσης του νερού, σφράγιση των βλαβερών ουσιών από την εξάτμιση της παλιάς επιφάνειας και βελτίωση της εμφάνισης. Το υλικό έχει ουδέτερο ph και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Ολοκληρώνεται το έργο με τη διαγράμμιση και το συμβολισμό βάση κ.ο.κ. Όλη η διαδικασία διεξάγεται με εκπαιδευμένα συνεργεία και εξειδικευμένα μηχανήματα.