Τεχνολογία Υλικών

Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών Τεχνολογία Υλικών

Μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλής. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και υπόκεινται σε εργαστηριακές δοκιμές και συνεχής βελτιώσεις. Επιπλέον είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Με συνεχής ελέγχους στοχεύουμε να εξασφαλίζουμε πάντα κορυφαία ποιότητα.

 

Προδιαφραφές Υλικών:

Ελαστομερές Γαλακτικό Ασφάλτωμα

Ψυχρό Επισκευαστικό Ασφαλτόμιγμα